Dự án 985 là gì? Danh sách các trường đại học 985

  0
  337
  dự án 985

  Dự án 985 là gì?

  Dự án 985 là quyết sách quan trọng của chính phủ Trung Quốc đề ra vào thời khắc chuyển giao thế kỉ. Ngày 4 tháng 5 năm 1998, ông Giang Trạch Dân trong buổi chúc mừng kỉ niệm 100 năm thành lập Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố: “Nhằm thực hiện hiện đại hóa, nước ta (tức Trung Quốc) cần có một số trường đại học hàng đầu có trình độ tiên tiến thế giới.”

  Năm 1999, Quốc Vụ Viện Trung Quốc đề xuất Bộ giáo dục Trung Quốc về “kế hoạch hành động chấn hưng giáo dục hướng đến thế kỉ 21”, “dự án 985” chính thức được khởi động. Giai đoạn 1 được thực thi tại hai trường Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa. Năm 2004, chính phủ Trung Quốc đề xuất “kế hoạch hành động chấn hưng giáo dục năm 2003-2007”, Bộ giáo dục Trung Quốc khởi động xây dựng giai đoạn 2, liệt 39 trường vào trong danh sách xây dựng dự án 985.

  Như vậy đây là dự án có mục tiêu ban đầu xây dựng các trường đại học Trung Quốc đạt trình độ tiên tiến của thế giới. Trải qua các giai đoạn phát triển và đạt được thành tựu, 985 project hướng đến mục tiêu xây dựng những trường đại học có trình độ tiên tiến thế giới này trở thành những trường đại học hàng đầu thế giới.

  So sánh dự án 985 và dự án 211

  Xem thêm: Dự án 211 là gì? Danh sách các trường đại học 211

  Dự án 211 có mục tiêu nhằm xây dựng các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Tức là chọn ra những trường đại học tinh hoa trong tổng số các trường đại học tại Trung Quốc. Thiết lập những tiêu chuẩn và quy tắc trong đào tạo và tuyển sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường tinh hoa này.

  Dự án 985 lại có mục tiêu là xây dựng các trường đại học phải đạt được trình độ tiên tiến thế giới, hướng đến trình độ hàng đầu thế giới. Điều này có nghĩa là các trường đại học nằm trong dự án này là trường trọng điểm của trọng điểm, tinh hoa của tinh hoa trong các trường đại học tại Trung Quốc.

  Những trường đại học nằm trong dự án 211 có số lượng nhiều hơn số trường trong dự án 985. Các trường nằm trong dự án 985 chắc chắn cũng là trường nằm trong dự án 211.

  Danh sách các trường đại học 985

  Bạn muốn học tại trường đại học nào dưới đây khi đi du học Trung Quốc?

  Đại học Thanh Hoa – 清华大学

  Đại học Bắc Kinh – 北京大学

  Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc – 中国科技大学

  Đại học Nam Kinh – 南京大学

  Đại học Phục Đán – 复旦大学

  Đại học Giao thông Thượng Hải – 上海交通大学

  Đại học Giao thông Tây An – 西安交通大学

  Đại học Triết Giang – 浙江大学

  Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân – 哈尔滨工业大学

  Đại học Nam Khai – 南开大学

  Đại học Thiên Tân – 天津大学

  Đại học Đông Nam – 东南大学

  Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung – 华中科技大学

  Đại học Vũ Hán – 武汉大学

  Đại học Hạ Môn – 厦门大学

  Đại học Sơn Đông – 山东大学

  Đại học Hồ Nam – 湖南大学

  Đại học Hải dương Trung Quốc – 中国海洋大学

  Đại học Trung Nam – 中南大学

  Đại học Cát Lâm – 吉林大学

  Đại học Công nghệ Bắc Kinh – 北京理工大学

  Đại học Công nghệ Đại Liên – 大连理工大学

  Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh – 北京航空航天大学

  Đại học Trùng Khánh – 重庆大学

  Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử – 电子科技大学

  Đại học Tứ Xuyên – 四川大学

  Đại học Bách khoa Hoa Nam – 华南理工大学

  Đại học Trung Sơn – 中山大学

  Đại học Lan Châu – 兰州大学

  Đại học Đông Bắc – 东北大学

  Đại học Công nghiệp Tây Bắc – 西北工业大学

  Đại học Đồng Tế – 同济大学

  Đại học Sư phạm Bắc Kinh – 北京师范大学

  Đại học Nhân dân Trung Quốc – 中国人民大学

  Đại học Nông nghiệp Trung Quốc – 中国农业大学

  Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng – 国防科技大学

  Đại học Dân tộc Trung ương – 中央民族大学

  Đại học Sư phạm Hoa Đông – 华东师范大学

  Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc – 西北农林科技大学

  Tổng cộng 39 trường.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here