Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

HSK

1 Article

Kỳ Thi Trình Độ Hán Ngữ Trung Quốc – HSK

Kỳ thi trình độ Hán Ngữ Trung Quốc có tên viết tắt là HSK là kỳ thi nhằm kiểm tra những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hán (bao gồm người nước ngoài, người hoa kiều và người dân tộc thiểu số Trung Quốc). Đây là kì thi được thiết lập tiêu chuẩn hóa năng lực Hán ngữ quốc tế.