Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

How To

1 Article

Làm Thế Nào Để Xin Thư Giới Thiệu?

Bạn đang có ý định tự apply học bổng du học Trung Quốc hệ nghiên cứu sinh và bạn đang không biết làm thế nào để xin thư giới thiệu của giáo sư? Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về cách xin thư giới thiệu của giáo sư nhé.