Liên hệ

Địa chỉ của tôi

Đại học Sư phạm Nam Ninh
Số 3 đường Hợp Hưng, khu Thanh Tú, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Liên hệ Zalo

0328345286
Vui lòng không gọi

Chat với tôi

Wechat ID: giophuongnam
Email: lienhe@nguyenquangdat.org

Facebook

Nguyễn Quảng Đạt